Od Redakcji

Słowo wstępne

FILOZOFIA UMYSŁU

 

Andrzej Kapusta

Filozofia (w) psychiatrii

Piotr Leśniak

Umysł w ujęciu epistemologii ewolucyjnej

Marcin Miłkowski

Analiza tezy komputacjonizmu

Robert Poczobut

Wieloraka realizacja

ROZMAITOŚCI

 

Agata Dziuban

Wstręt i jego rola w określaniu granic cielesności

Grzegorz Trela

Krótko o krótkowzroczności

Jerzy Wawro

Po co potrzebni są uczeni?

Z DZIEJÓW FILOZOFII

 

Jan Bernd Elpert OMFCap

Niebezpieczne związki teologii z logiką

Adam Olech

Spór o istnienie świata - stanowisko Tadeusza Czeżowskiego

Grzegorz Trela

Jak Gorgiasz o liberalizmie (nie) napisał