Jeśli komuś przeszkadzają niejasne przepisy w polskiej Konstytucji, to powinien na poprawę humoru przeczytać Traktat Lizboński. Na zachętę dwa fragmenty z oficjalnego polskiego tłumaczenia:

1)

"Europejski Bank Centralny ma wyłączne prawo do upoważniania do emisji banknotów euro w Unii. Banknoty takie mogą emitować Europejski Bank Centralny i krajowe banki centralne. Banknoty emitowane przez Europejski Bank Centralny i krajowe banki centralne są jedynym legalnym środkiem płatniczym w Unii."

Czyli po przyjęciu euro w Polsce staną się nielegalne dolary?!

2)


"2. Europejski Bank Centralny może zadecydować o opublikowaniu swych decyzji, zaleceń i opinii.
3. W granicach i na warunkach uchwalonych przez Radę zgodnie z procedurą przewidzianą
w artykule 129 ustęp 4, Europejski Bank Centralny jest upoważniony, w przypadku nieposzanowania jego rozporządzeń i decyzji, do nakładania na przedsiębiorstwa grzywien i okresowych kar pieniężnych
"

Czyli EBC może nałożyć na przedsiębiorstwo grzywnę i nawet nie musi ujawniać za co!!!


Te zapisy dotyczą tylko strefy euro – więc jak widać tym bardziej nie ma się do czego spieszyć.