rok 1987

 • Luty: Przedstawiciele amerykańskiego Centrum na rzecz Sprawiedliwości Gospodarczej i Społecznej wraz z Polakami Piotrem Jeglińskim i Krzysztofem Ludwiniakiem przedstawiają papieżowi Janowi Pawłowi II ideę partycypacji pracowniczej (amerykański ESOP). Koncepcja bardzo się Papieżowi podoba.

 • Kwiecień: Opublikowana zostaje propozycja reformy gospodarczej premiera Messnera. Trwają prac mające na celu wypracowanie systemu na wzór niemieckiej „społecznej gospodarki rynkowej”.

 • Wrzesień: Wiceprezydent USA George Bush z wizytą w Warszawie – rozmawia także z Prymasem Glempem i Lechem Wałęsą. Wcześniej USA znoszą sankcje nałożone na Polskę wskutek wprowadzenia stanu wojennego.

 • Listopad: Referendum, które ma legitymizować plan reform Messnera. Wałęsa wzywa w imieniu „Solidarności” do bojkotu. Udział bierze poniżej 50%.

 

rok 1988

 • Kwiecień: początek fali strajków

 • Maj:

  • biskupi Episkopatu Polski stwierdzili, że: „Jedynym środkiem prowadzącym do przezwyciężenia kryzysu jest dialog władz państwowych i reprezentatywnych grup społecznych”;

  • do Polski przyjeżdża Georg Soros proponując przemiany prowadzące do podziału majątku Polski między nomenklaturę PZPR i banksterów; powstaje „Fundacja Batorego”.

  • Wojciech Jaruzelski przedstawia pomysł „okrągłego stołu”, Lech Wałęsa przekazuje ministrowi spraw wewnętrznych gen. Czesławowi Kiszczakowi list zawierający „wstępną zgodę na proponowane kontakty i rozmowy”.

 • Lipiec: Porozumienie z „Klubem Londyńskim” (prywatni wierzyciele Polski) dotyczące nie spłacanych kredytów – mają być uregulowane w latach 1989-2002.

 • Sierpień: Kontynuacja strajków, początek dialogu władz, przedstawicieli Episkopatu i „umiarkowanej opozycji”. Poufne spotkanie Wałęsy i Kiszczaka.

 • Wrzesień: Powstaje rząd Rakowskiego, który mówi, że Polaków interesuje stół suto zastawiony, a nie „okrągły”;

 • Październik: Bezpośrednia transmisja telewizyjna debaty Alfreda Miodowicza z Lechem Wałęsą;

 • Grudzień: reformy Wilczka - „Ustawę o działalności gospodarczej” wprowadza w Polsce wolność gospodarczą.

rok 1989

 • Styczeń: Początek rozmów władzy z „konstruktywną opozycją” przy okrągłym stole (oficjalnie) i w Magdalence (nieformalnie: Kiszczak z Wałęsą + ich towarzysze). Opozycja niekonstruktywna nadal są ścigana przez SB. Prawdopodobnie ubecja morduje niepokornych księży Stefana Niedzielaka i Stanisława Suchowolca (w lipcu – już po „okrągłym stole” taki sam los spotyka ks. Sylwestra Zycha).

  Sejm uchwala nowe prawo bankowe – na bazie NBP powstaje 9 banków komercyjnych. Umożliwiono tworzenie banków prywatnych (jako pierwszy powstaje nomenklaturowy BIG Bank)

 • Kwiecień: Finał obrad Okrągłego Stołu. Zmiana Konstytucji (wprowadzenie senatu), przywrócenie „Solidarności”, odmowa rejestracji NZS, ogłoszenie terminów wyborów.

 • Maj: Rusza „Gazeta Wyborcza” stanowiąc element kampanii wyborczej. Początek „Michnikowszczyzny”.

 • Czerwiec: 4 czerwca – wybory do „sejmu kontraktowego”. Grupa ekonomistów (Konsultacyjna Rada Gospodarcza) publikuje opracowanie pod tytułem „Model Szwedzki”, które opisuje jak się zdaje najbliższy socjalizmowi model gospodarczy. Jednak w tym samym czasie Financial Times publikuje informację, że Soros jest dogadany zarówno z Rakowskim jak i „doradcami Solidarności”.

 • Lipiec: Jaruzelski na prezydenta, Rakowski na I sekretarza KC PZPR, Kiszczak na premiera. Powszechne oburzenie na taką karuzelę powoduje korektę zaproponowaną przez Michnika: „Wasz prezydent, nasz premier”.

 • Sierpień: Bracia Kaczyńscy w porozumieniu z Lechem Wałęsą doprowadzają do koalicji z ZSL i SD („przystawki PZPR”), co umożliwia powstanie rządu Tadeusza Mazowieckiego. Uwolnienie cen żywności, zniesienie kartek.

 • Październik: Inflacja zostaje wzmocniona przez kwartalną indeksację płac uzgodnioną przy „okrągłym stole”.

 • Listopad: Leszek Balcerowicz przedstawia zarys rządowego programu reform gospodarczych. Jest to złagodzona nieco wersja planu Sorosa.

 • Grudzień: Ustawy wprowadzające „plan Balcerowicza” zostały uchwalone. Państwa zachodnie składają się na 1mld USD funduszu stabilizacji złotówki, która zostaje uwolniona.

rok 1990:

 • styczeń: Rusza plan Balcerowicza. Zostaje wywołana hiperinflacja poprzez podniesienie setki procent kontrolowanych przez państwo cen. Równocześnie kontrola wynagrodzeń („popiwek”) oraz dużo niższe oprocentowanie funduszy trzymanych obowiązkowo w NBP doprowadzają do pozbawienia Polaków większości oszczędności („nawisu inflacyjnego”). Kredytobiorcy wpadają w „pułapkę zadłużeniową”. Ceny węgla są utrzymywane poniżej kosztów produkcji, co prowadzi trwałego zadłużenia kopalń.

 • Luty: Rozpoczyna się wojna o prywatyzację. Grupa posłów z Andrzejem Miłkowskim przedstawiła projekt oparty o akcjonariat pracowniczy autorstwa Krzysztofa S. Ludwiniaka i prof. Huberta Izdebskiego (nawiązanie do ESOP). Jednak „reformatorzy” zrobili wszystko co możliwe, aby go zohydzić jako „zastąpienie jednego socjalizmu innym”. Boje o prywatyzację trwają kilka lat.

 • Kwiecień: Początek wojny przeciw zwolennikom dekomunizacji i lustracji. Główną rolę pełni Adam Michnik, który w tym czasie uzyskuje nieograniczony dostęp do akt MSW. Przekształca się to w „wojnę na górze” proklamowaną przez Wałęsę.

 • Wrzesień: Wizyta w Polsce byłego (kadencja jego skończyła się z końcem 1989 roku) prezydenta USA Reagana, który zachęca do prywatyzacji metodą własności (partycypacji) pracowniczej wzorowanej na ESOP.

 • Grudzień: Wałęsa zostaje prezydentem. Na premiera mianuje przedstawiciela „aferełów” z Gdańska ('pierwszy milon trzeba ukraść”), Jana Krzysztofa Bieleckiego.

rok 1991

 • styczeń: Od początku roku w rozliczeniach z ZSRR obowiązują dolary – wybucha afera rublowa (straty większe nawet niż z FOZZ).

 • kwiecień: Porozumienie z Klubem Paryskim (państwa – wierzyciele) w kwestii redukcji zadłużenia. Uzgodnienia z MFW procesu prywatyzacji banków.

 • Maj: Media donoszą o aferze FOZZ, prokuratura wszczyna śledztwo.

 • lipiec-październik: Śmierć osób, które ujawniły aferę FOZZ: Michała Falzmanna i jego szefa Waleriana Pańko. Z Polski uciekają prezesi Art-B, którzy korzystali z „oscylatora Balcerowicza” (być może z użyciem pieniędzy z FOZZ).

 • Grudzień: Powstaje rząd Olszewskiego, MFW w miejsce Balcerowicza deleguje innego swojego człowieka Andrzeja Olechowskiego. Jednak następuje zahamowanie prywatyzacji.

rok 1992

 • styczeń: Jan Krzysztof Bielecki ujawnia, że depozyty walutowe obywateli zostały użyte na obsługę zadłużenia zagranicznego. Systemowi bankowemu grozi katastrofa. W ciągu następnych kilku lat trwa uzgodniony z zachodnimi rządami proces restrukturyzacji i prywatyzacji banków, wspierany przez Fundusz Prywatyzacji Banków. Rządy zgodziły się na przeniesienie na ten fundusz części nie wykorzystanych środków z funduszu stabilizacji złotówki.

 • maj: Konflikt Wałęsy z Olszewskim, który nie zgadza się na układ z Rosjanami dotyczący wykorzystania baz po Armii Czerwonej do działalności polsko-rosyjskich joint venture.

 • czerwiec: Macierewicz wypełniając ustawę lustracyjną (zainicjowaną przez Janusza Korwina-Mikke) ujawnienia, że Wałęsa to „Bolek”. Następuje „nocna zmiana” - spisek w celu odsunięcia Olszewskiego. Rząd upada.

Źródła:

strony internetowe: