Jak co roku, feministki w okolicy 8 marca demonstrują domagając się liberalizacji prawa do aborcji oraz edukacji seksualnej w szkole.

W Polsce edukacja seksualna jest realizowana w ramach przedmiotu „Wychowanie do życia w rodzinie”. Jednak taka edukacja nie podoba się lewicowym działaczom, dla których seks i rodzina to nie są sprawy ze sobą związane. Edukacja seksualna realizowana w Polsce jest określana jako „typ A” - w odróżnieniu od typu „B” - realizowanego w niektórych państwach zachodu Europy. Redaktor naczelny katolickiego magazynu nauczycieli i wychowawców „Wychowawca” krytykuje typ B edukacji seksualnej: Wychowania do życia w rodzinie nie wolno zastąpić edukacją seksualną. Wdrożenie edukacji seksualnej, takiej jaka jest realizowana np. w Szwecji, Anglii czy USA, może przyczynić się do instrumentalnego, zabawowego traktowania ludzkiej seksualności, zniszczenia wartości rodziny, deprecjacji wartości czystości i wierności, a także wzrostu chorób przenoszonych drogą płciową i ciąż nieletnich.

 

Porównania skutków różnego rodzaju edukacji można dokonać na podstawie badań statystycznych (dane pochodzą z 2008 roku):

Lp

Wyszczególnienie

Polska

Szwecja

Wielka Brytania

Niemcy

1

Liczba ludności ogółem

38115641

9182927

61191951

82217837

2

Liczba nastolatek wwieku 15–19lat

1324231

309280

1942500

2263821

3

Liczba dzieci żywo urodzonych przez nastolatki wwieku 15–19lat

21126

1839

50168

21682

4

Liczba legalnie przerwanych ciąż ogółem*

506

38049

209113

114484

5

Liczba legalnie przerwanych ciąż przez nastolatki wwieku 15–19lat

42

7338

44974

13300

6

Liczba zdiagnozowanych przypadków zakażeń HIV

753

383

7386

2843

7

Liczba zdiagnozowanych przypadków zachorowań naAIDS

159

73**

729

486

8

Liczba zdiagnozowanych przypadków HIV iAIDS

912

456

8115

3329

9

Liczba zdiagnozowanych przypadków HIV iAIDS na100000 mieszkańców

2,39

4,97

13,26

4,05

10

Liczba dzieci żywo urodzonych przez nastolatki wwieku 15–19 lat na1000 nastolatek

15,95

5,95

25,83

9,58

11

Liczba legalnie przerwanych ciąż przez nastolatki wwieku 15–19 lat na1000 nastolatek

0,03

23,73

23,15

5,88

12

Liczba legalnie przerwanych ciąż ogółem na1000 mieszkańców

0,01

4,14

3,42

1,39

 

Komentując te dane dr inż. Antoni Zięba pisze na swoim blogu pro-life: Przedstawione dane statystyczne jednoznacznie wykazują, że prowadzone od wielu lat w Polsce wychowanie prorodzinne (edukacja seksualna typu A) daje najlepsze wskaźniki. Przywołane dane świadczą także o tym, że masowe promowanie środków antykoncepcyjnych nie eliminuje problemu nieplanowanych ciąż i aborcji u nieletnich.

Antoni Zięba demaskuje także kłamliwość feministek w kwestii aborcji. Za zmianą prawa ma przemawiać olbrzymie „podziemie aborcyjne”. Tymczasem rzetelnie dokonana analiza pokazuje, że podawane przez feministki liczby są zawyżone co najmniej o rząd wielkości!

W tym roku pod zdumiewającym hasłem „Aborcja w obronie życia”. Autorom zapewne chodziło o wzbudzenie kontrowersji i uzyskanie w ten sposób większego rozgłosu. Jednak granica między „kontrowersyjnością” i głupotą bywa bardzo cienka. Absurdalność tego hasła obnaża znana blogerka „Kataryna”, według której chodzi o kłamstwa dzięki którym 'dużo łatwiej dzisiaj wymusić współczucie dla matki, która musiała podjąć „dramatyczną” decyzję zabicia dziecka z zespołem Downa, niż dla skazanego tą jej decyzją na powolne umieranie dziecka, które mogłoby żyć i nawet być szczęśliwe'.