Dwie wymienione w tytule niniejszej publikacji postawy są obecnie popularne nie tyle w życiu osobistym, ile w działalności partii politycznych, a także w mediach,  badaniach historycznych, publicystyce, etc., czyli w sferze publicznej.