We współczesnych amerykańskich filmach jako nagroda za męstwo bohatera równie często jak miłość pięknej dziewczyny pojawia się obywatelstwo USA. Przynależność do „wolnego świata” i wspólnoty największej (i jedynej potęgi).

Tymczasem aż 9tysięcy Amerykanów w ostatnich latach zrzekło się obywatelstwa. Tylko w pierwszej połowie bieżącego roku liczba ta przekroczyła 1,5tys.

Podobno przez układ FACTA, który pozwala Amerykańskim służbom tropić podejrzanych o bycie obywatelem USA na całym świecie. Polska także podpisała taki układ. Media piszą, że „umowa podpisana przez rząd pozwala podatnikom przekazywać do USA informacje bez naruszania zapisów polskiego prawa (np. ustawy o ochronie danych osobowych)”.

Miejmy nadzieję, że nie pojawią się następne umowy – na przykład pozwalające torturować ludzi, bez naruszenia stosownych traktatów ;-).