Pokolenie ludzi urodzonych w latach 1980-1995 określane jest niekiedy mianem Millennials. To ich dążenia, przyzwyczajenia i umiejętności zdecydują o kierunku rozwoju ludzkości. Nie jest to dobra wiadomość dla bankierów. Okazuje się bowiem, że aż 49% Millennials w USA jest gotowa zrezygnować z usług bankowych na rzecz internetowych usług finansowych. Usługi takie rozwijają między innymi Google oraz Apple. Banki oczywiście nie zamierzają przyglądać się temu bezczynnie i także zamierzają poszerzać swoją ofertę internetową.