W roku 1991 amerykańska agencja DARPA dokonała zmiany priorytetów badań. W dziedzinie sztucznej inteligencji postawiono bardziej praktyczne cele związane z uczeniem maszynowym i modelowaniem statystycznym. Według krytyków te decyzje spowodowały zahamowanie rozwoju właściwej sztucznej inteligencji (na przykład sieci neuronowych).

Poza finansowaniem i inspiracją, zasługą DARPA było wypracowanie metodologicznych podstaw badań. Jednym z użytecznych narzędzi jest model rozwoju składający się z czterech kwadratów:

 Badania mogą być prowadzone w czterech ćwiartkach:

 1. Blue Sky (błękitne niebo)
  Dynamiczny rozwój, związany z nieskrępowaną eksploracją nowych terytoriów.

 2. Disruptive (dezorganizacja, burzenie, "wystrzałowe marzenie")
  Poszukiwanie nowych perspektyw, burzenie stereotypów, innowacyjny pomysł.

 3. Mission Focused (skupienie na celu)
  Rozwiązywanie trudnych, bieżących problemów. Rozwój dzięki intensywnej współpracy.

 4. Sustaining (utrzymanie)
  Ciągłe doskonalenie tego, co robimy.

Badania lingwistyczne

Jedną z najważniejszych inicjatyw badawczych Microsoftu są badania nad językiem. Ich celem jest stworzenie uniwersalnego tłumacza. Ta koncepcja rozwijana jest równocześnie we wszystkich opisanych wyżej ćwiartkach. Sama koncepcja to innowacyjny pomysł, wykorzystujący badania nad uczeniem maszynowym ludzkiej mowy (błękitne niebo). W tym samym czasie, Microsoft rozwija swój translator, reagując na działania konkurencji (koncentracja na misji). Wymaga to stałego utrzymania i doskonalenia (utrzymanie) .