W dniu 19 kwietnia 2015 w Jarosławiu odbędzie się debata na temat potrzeby reform ustrojowych w Polsce. Wobec dynamicznie zmieniającej się sytuacji gospodarczej i społecznej w skali całego globu, taka potrzeba wydaje się czymś zupełnie oczywistym. Dobrym pomysłem wydaje się to, aby w tej debacie nawiązać do polskiej tradycji politycznej i gospodarczej. Jednak w proponowanych tematach dominuje współczesna tematyka gospodarcza. Można by więc stwierdzić, że chodzi o alternatywną (wobec głównego nurtu) ekonomię.

Proponowane rozwiązania są bardzo śmiałe. W tym tkwi pewne niebezpieczeństwo. Zazwyczaj wszystko co robimy jest natychmiast konfrontowane z realiami. W przypadku teoretycznych rozważań o dotyczących radykalnych zmian o taką konfrontację jest trudno. Stąd niebezpieczeństwo odnoszenia ich do naszych wyobrażeń o rzeczywistości. Dlatego potrzebny jest wysiłek w celu określenia ścieżki dojścia od stanu obecnego do stanu postulowanego.

W tym celu należy też określić dla każdego z postulowanych rozwiązań perspektywę w dwóch płaszczyznach: czasowej i prawnej. W osi poziomej określamy czas potrzebny na wdrożenie. W osi pionowej wielkość potrzebnych zmian. Dodatkowo wielkością punktu będzie można określić dojrzałość propozycji (od idei do kompletnego projekty):

 • pomysł,
 • przedyskutowana idea,
 • projekt rozwiązania,
 • projekt wdrożenia.

Proponuję się głównym motywem naszej debaty wypełnienie takiej właśnie planszy.

 

Potrzeba zmiany prawnych

małe/duże

 

 

 

 

 

 

 

 

 

małe / natychmiast                                                              Czas

Można więc działać odważnie i rozważnie równocześnie, jeśli uda się dobrze zdefiniować obszary i kierunki tej działalności.

Tematyka debaty:

 1. Reforma ustroju politycznego państwa

  Nawiązanie do modelu pacta conventa (łac. warunki uzgodnione) z okresu I Rzeczypospolitej.

  Reforma prawa wyborczego w kierunku silniejszego związania wybieranych przedstawicieli z wyborcami, zwiększenia zaangażowania wyborców i eliminacji obietnic bez pokrycia..

 2. Reforma ustroju monetarnego

  Nawiązanie do koncepcji monetyzacji parytetu gospodarczego zastosowanej przez Jerzego Zdziechowskiego w okresie II Rzeczypospolitej w trakcie reformy monetarnej.

  Zmniejszenie kosztów systemu finansowego poprzez rozwój nowoczesnych systemów transakcyjnych, rozwój bankowości,zmiany zasad emisji pieniądza oraz jego rozproszenia w gospodarce.

  Co zrobić, aby państwo przestało się zadłużać?

 3. Reforma ustroju gospodarczego

  Nawiązanie do koncepcji unii kapitału i pracy z okresu II Rzeczypospolitej, której wyjątkowo udaną realizacją była spółka właścicielsko-pracownicza Mariana Wieleżyńskiego „Gazolina S.A.”

  Jak wdrożyć w praktyce konstytucyjne zasady społecznej gospodarki rynkowej.

 4. Reforma ustroju rolnego

  Nawiązanie do funkcjonujących na obszarze Austro-Węgier „Stowarzyszeń do poszczególnych czynności handlowych na wspólny rachunek” oraz maszoperii na Kaszubach.

  Rozwój integracji rolnictwa,przetwórstwa i handlu.

 5. Reforma ustroju samorządowego

  Nawiązanie do koncepcji zastosowanych przez Stanisława Staszica w Rolniczym Towarzystwie Wspólnego Ratowania się w Nieszczęściach (Towarzystwo Rolnicze Hrubieszowskie).

  Jak sprawić, aby rozwój biznesu był związany z rozwojem społecznym na obszarze działalności przedsiębiorstw?

  Odejście od zasad konkurowania niskimi kosztami. Klastry, wartość wspólna (shared value).

  Problem psucia reformy samorządowej (samowładztwo).